Při vší zdánlivé jednoduchosti a přehlednosti náš svět i nadále zůstává různorodým a rozporuplným, že někdy pochybujeme o správnosti jeho vnímání: některé věci jsou stále ohromující a dokonce upřímně děsivé.

Upřímně mě udivuje, že v době zavádění pokročilých technologii a dobývání vesmíru na planetě ještě vzkvétají barbarské tradice.

Hovoříme o zemích, kde ženy nejenže nemají žádná práva, ale jsou také dennodenně vystaveny násilí, a v některých případech dokonce riskují svůj život. Zde je seznam zemí, kde ženy nepovažují za lidi.

Afghánistán

Průměrná délka života afghánských žen je nízká, tak kolem 45 let, miliony vdov prosí o přežití. Chudoba, ozbrojené konflikty, časné manželství a násilí od svých mužů a příbuzných – takový je život místních žen. Zde je jedna z největších úmrtností při porodech, chybí zde lékaři. Ale není to tak dávno, co Afghánistán byl světským státem …

Konžská demokratická republika

„Demokratická“ je velmi silné slovo, ženy zde nesmějí podepsat žádný právní dokument bez souhlasu svého muže, zato povinností mají více než dost. A přestože ženy najdeme v armádě, často jsou řazeny v prvních liniích a jako první umírají. Ve velké míře se zde vyskytuje AIDS, vzkvétá násilí, obyvatelky Konga často zůstávají s dětmi bez jakékoliv pomoci.

Nepál

V této zemi se musí ženy zapojit do partyzánských jednotek, aby chránily sebe a své domovy. Tam jsou vítány časné manželství a porody. Z důvodu existence chudoby, vyhladovělí obyvatelé nevydrží dlouho – dívky skoro umírají. Kromě toho, rodiče prodávají své dcery, než dovrší dospělosti.

Mali

Tato chudá země je známá svým krvavým rituálem: dívky zde podstupují bolestivou obřízku, mrzačí jim genitálie. Místní ženám se v raném věku obřežou genitálie, i proti své vlastní vůli. Každé desáté dívka v Mali umírá během těhotenství nebo při porodu.

Pákistán

V této zemi se ženám nežije dobře, kvůli místním obyčejům, které mohou být velmi nebezpečné. Pákistánská dívka pokud odmítne budoucího ženicha, může být politá kyselinou na obličeji, mohou ji zabít kvůli věnu, ukamenovat za cizoložství. Dokázat svou nevinu, je nemožné, a vrazi mohou být i příbuzní – otcové, bratři.

Indie

V Indii si nejvíce cení chlapců, dívky zde jsou diskriminovány od narození: mnohé se nedožijí dospělosti. V Indii často unášejí malé dívky, aby z nich udělali prostitutky. Tato čísla je těžko pochopit – tři miliony lidí v zemi se živí prostitucí – téměř polovina z nich jsou děti.

článek pokračuje na další stránce….

xx_xx

Somálsko

V Somálsku se nenacházejí žádné nemocnice, takže těžký komplikovaný porod může vést ke smrti, protože ženě neumí nikdo pomoci. Kromě toho, ženy jsou tu více znásilňovány, než vdávány. Podstupují bolestivou obřízku jako v Mali, což jen zvyšuje úmrtnost a celkově špatnou situaci zhoršuje hladomor a sucho.

Irák

Tato země se ponořila do sektářství: zde mohou ženy unést nebo znásilnit. Všichni, kteří dříve pracovali, musí zůstat doma a zbytečně hladovět. V roce 2014 radikálové popravili okolo 150 žen, které odmítly poskytovat sexuální služby vojákům.

Čad

V této zemi je život ženy zcela závislý na jejím manželovi, kterému patří. Dívky se zde vdávají v 11 – 12 letech. Na východě země v uprchlických táborech to ženy mají ještě horší. Tam jsou vystaveny častému násilí.

Jemen

Zde se ženy nemohou vzdělávat. Příčina je jednoduchá – nemají čas. Vdávají se jako 7-leté a pak jsou zbaveny veškerých práv. Je třeba řešit tuto situaci v Jemenu, ale zatím jsou všechny pokusy neúspěšné.

Saúdská Arábie

Přesto, že tato země je bohatá a prosperující, ženy zde nemají žádná práva. Tady, jako v jediné zemi na světě, ženy nesmějí řídit auto. Země, ve které ženy nemohou opustit svůj dům bez manžela nebo příbuzného, ​​nemůžou používat veřejnou dopravu a mluvit s cizími muži. Jsou povinné mít zahalené celé tělo a obličej.

Guatemala

Je ještě jedna země, v níž se ženy bojí o svůj život. Zabíjejí je po stovkách, a nikdo to nevyšetřuje, ačkoli je často vidět na mrtvole podpis nenávisti. Pravidelné bití a znásilňování – tak žijí ženy z nižších vrstev v místních komunitách.

Je zajímavé dozvědět se, že jsou země, kde ženy nemají žádná práva. V našich zemích mají ženy nejen svá práva, ale pracují na důležitých postech, zabývají se politikou. Jednou přijde den, kdy budou mít ženy svá práva ve všech částech světa.