Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny, vyslal přímou zprávu do Evropy. O co žádal? Je to momentální pohyb v plném vojenském konfliktu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal na poslední chvíli zprávu Západu vzhledem k tomu, jak se ruská válka zvrhla.

Během videokonference na mezinárodním právním setkání o válečných zločinech spáchaných na Ukrajině vůdce v Kyjevě vyzval k ustavení zvláštního tribunálu, který by se zabýval vyšetřováním ruské invaze na Ukrajinu.

Zdůraznil, že všichni viníci musí být potrestáni a mohou tak učinit pouze u zvláštního soudu. „Současné soudní instituce nemohou postavit všechny viníky před soud. Proto je zapotřebí zvláštního tribunálu, který by soudil zločiny ruské agrese proti Ukrajině,“ řekl Zelenskij.

Podotýkáme, že to bylo vyjasněno ve čtvrtek, když se soudní orgány z celé Evropy sešly v Haagu na konferenci o odpovědnosti za Ukrajinu.

Volodymyr Zelenskyj , nová výzva do Evropy
Všechny úřady vedly rozhovory o koordinaci vyšetřování zvěrstev spáchaných po invazi ruských sil do této země.

Pokračování na další straně

1
2