Vladimir Putin učinil překvapivé prohlášení v kontextu, v němž jeho země ve čtvrtek 9. června oslavovala Petra Velikého. Přesněji řečeno, ruský prezident se přirovnal k carovi a řekl, že „nic nedobyl“, pouze se „vzpamatoval“.

Vladimir Putin se srovnává s Petrem Velikým: „Je na nás, abychom vzali zpět a posílili“
Přesněji řečeno, ruský prezident přirovnal svou politiku na Ukrajině k politice cara Petra Velikého, když bojoval proti Švédsku ve Velké severní válce.

„Právě jsem navštívil výstavu k 350. výročí Petra Velikého. Je to úžasné, ale skoro nic se nezměnilo . Petr Veliký bojoval v severní válce 21 let. Existuje dojem, že bojem se Švédskem něco vyhrál. Nic nedobyl, vzpamatoval se. Nic nedobýval, zotavoval se.

Když zakládal nové hlavní město, žádná země v Evropě neuznala toto území jako patřící Rusku. Všichni ho považovali za součást Švédska. Ale odnepaměti tam žili Slované s ugrofinskými národy. Vzpamatovává a posiluje zemi,“ prohlásil Vladimir Putin podle informací poskytnutých afp.com

Vůdce Kremlu přednesl poselství ve čtvrtek 9. června na setkání s mladými podnikateli v Moskvě, u příležitosti dne, kdy Rusko oslavuje cara Petra Velikého.

Putin také řekl, že v historii Ruska byly chvíle, kdy byla nucena se stáhnout.

Pokračování na další straně

1
2