Dva měsíce poté, co Vladimir Putin nařídil invazi na Ukrajinu, je jasné, že pro Rusko nedojde k rychlému návratu k žádné normálnosti, zejména k ekonomické normálnosti. Bez vyjednaného konce války bude mít Rusko dlouhé období existence pod tvrdými západními sankcemi, a tedy pod vynucenou autarkií.

Rusko je příliš velké na to, aby bylo izolováno, a Západ není dost velký na to, aby ho izoloval.

Ale účel postinvazních sankcí je mnohem praktičtější. Podle analýzy agentury Bloomberg to musí podkopat Putinovu schopnost vést jakoukoli válku, nyní nebo v budoucnu.

Fašistické státy v Evropě dvacátého století považovaly ekonomickou soběstačnost za politický cíl. Takový, který přispěl k vypuknutí druhé světové války. A Adolf Hitler, jak napsali Tiago Saraiva a M. Norton Wise ve studii o fašismu a autarkii , „chtěl zjistit, zda lze v Německu dosáhnout autarkie z hlediska surovin a potravin, za předpokladu přísného nacionálně socialistického vedení státu.

Došel k závěru, že u jídla je odpovědí rozhodné „NE“. Jediným schůdným řešením bylo rozšířit Lebensraum (Životní prostor, jeden ze základních konceptů klasické německé geopolitiky) na východ. Ve stalinském Sovětském svazu tomu ale bylo jinak.

Pokračování na další straně

1
2