Nejúčinnějším způsobem ochrany civilistů je předcházení ozbrojeným konfliktům nebo mírové řešení sporů. Pokud nelze konfliktu předejít pomocí diplomacie, lze utrpení lidí snížit a dokonce se mu lze vyhnout respektováním mezinárodního humanitárního práva a dodržováním lidských práv,“ řekl Antonio Guterres.

Zdůraznil, že válka na Ukrajině má globální důsledky, zejména s ohledem na potravinovou krizi. Potraviny a hnojiva prudce vzrostly kvůli narušení pravidelných obchodních cest kvůli nepřátelství, což způsobilo nepokoje a politickou nestabilitu v rozvojových zemích.

Guterres vysvětlil, že tato krize nejvíce zasáhne ty nejchudší na světě a způsobí vnitřní konflikty, jako jsou občanské války nebo ozbrojené konflikty mezi různými zeměmi.

Generální tajemník OSN ve své zprávě vyzval všechny strany ozbrojeného konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní normy v oblasti lidských práv a mezinárodního práva.

Antonio Guterres se vyhýbal odsouzení armády Vladimira Putina za mnoho válečných zločinů spáchaných na Ukrajině a řekl pouze, že se potýkáme s humanitární krizí způsobenou válkou.

Zdro:pravda.com.ua

1
2